Tack! Du är nu anmäld

Vi har tagit emot din betalning och bekräftar härmed att du är registrerad på tentamen. Kort efter att din ansökan och betalning är behandlad får du ett e-postmeddelande som verifierar din anmälan.

Kom ihåg att du skall ta med id-handling och intyg på din medicinska legitimation till tentamenstillfället. Ta del av inläsningshänvisningarna så att du kommer väl förberedd till din tentamen.

Lycka till och varmt välkommen.