CERTIFIERING - EN TRYGGHET

Hos Estetiska injektionsrådet har alla legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och läkare möjlighet att certifiera sig inom estetiska injektionsbehandlingar. En certifiering innebär en trovärdig kvalitetsstämpel och erbjuder konsumenten en ökad trygghet i valet av klinik och injektionsbehandlare.

Estetiska injektionsrådet är en ideell nonprofit-organisation.

Se våra certifierade injektionsbehandlare längre ner på sidan. 

BAKGRUND - CERTIFIERING VID ESTETISKA INJEKTIONSBEHANDLINGAR

Vi ser en snabbt växande efterfrågan på injektionsbehandlingar och år 2021 kom "Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar" Från att ha varit en, mer eller mindre, oreglerad branch ser vi att det efter lagens inträde fortfarande finns brister men att majoriteten av injektionsbehandlare värnar om kvalitet- och patientsäkerhet. Tyvärr finns det ett fåtal oseriösa utövare som saknar relevant utbildning och kompetens. Det förekommer även produkter som saknar god vetenskaplig dokumentation - något som Läkemedelsverket regelbundet informerar om. 
IVO - inspektionen för vård och omsorg fick i samband med lagens inträde ansvar för att de kliniker som erbjuder injektionsbehandlingar ska vara registrerade vårdgivare och som vårdgivare måste kliniken inneha en patientskadeförsäkring. 

Estetiska injektionsrådet ser fortfarande ett behov av att ytterligare värna om och öka patientsäkerheten. Genom vår certifiering kan Estetiska injektionsrådet hjälpa konsument/patient att hitta kvalificerade injektionsbehandlare med innehar rätt kompetens samt bistå till att ytterligare regleringar för att öka patientsökerheten kan komma till stånd. 

VAD INNEBÄR CERTIFIERINGEN?

Certifieringen hos Estetiska injektionsrådet är förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (dvs enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor). En kund/patient som vänder sig till en certifierad injektionsbehandlare ska kunna känna sig trygg med att den certifierade besitter en viss medicinsk grundkompetens.

För att bli certifierad krävs att utövaren:
Avlägger ett prov/certifiering/tentamen vilken påvisar nödvändiga kunskaper inom bland annat anatomi, grundläggande kunskap inom injektioner och hantering av komplikationer. 
Certifieringen är personlig och tidsbestämd med en årlig uppdatering, Det finns en stark rekommendation att den certifierade årligen deltar i fortlöpande utbildningar och upprätthåller en kontinuitet i antalet behandlingar som utförs för att säkerställa - och utveckla - både praktiska och teoretiska frdigheter. 

De kunder som väljer en vårdgivare som är certifierad av Estetiska Injektionsrådet skall känna sig trygg med vetskapen om att behandlingen håller hög kvalitet och säkerhet.

VARFÖR ÄR CERTIFIERINGEN VIKTIG?

Trots lag 2021:363 ligger ett stort ansvar på patienten (konsumenten) att välja kvalitet för kvantitet och det är svårt att veta vilka kliniker- vårdgivare - som är seriösa. Med Estetiska Injektionsrådets oberoende och etablerade certifiering skapas en trygghet där det säkerställs att injektionsbehandlaren innehar rätt medicinsk legitimation (läkare, tandläkare, sjuksköterska) och att tandläkare och sjuksköterskor har en medicinskt ansvarig läkare och uppfyller de krav som ställs på en vårdgivare inom estetisk medicin. 

Det är viktigt att patienten (konsumenten) har möjlighet att skaffa sig nödvändig information och kritiskt kan välja en trygg klinik som arbetar med en hög patientsäkerhet och där medlemmarna i Estetiska injektionsrådet arbetar för en att förbättra branchstandarden inom estetisk medicin. 

 

Har du frågor kring certifieringen och behandlarna?

Certifierade behandlare

Här presenteras certifierade behandlare. Den första certifieringen ägde rum den 25 april 2015 - certifierade behandlare läggs nu kontinuerligt upp på denna sida.

De landskap/städer utan länk saknar certifierade behandlare.

Whoops, looks like something went wrong.