Certifieringen

Certifieringen hos Estetiska Injektionsrådet är personlig och tidsbestämd. Kontraktet mellan yrkesutövaren och Estetiska Injektionsrådet uppdateras årligen och certifieringen är förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (yrkeslegitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor).

Patientsäkerhet
Som patient och konsument kan du känna dig trygg med att den certifierade besitter en viss medicinsk grundkompetens genom att vara certifierad hos Estetiska Injektionsrådet.  

Vad innebär det att vara "Certifierad för estetisk injicering"?
För att bli certifierad krävs att utövaren avlägger en skriftlig examination/tentamen som påvisar nödvändiga kunskaper inom bland annat ansiktets anatomi och fysiologi, grundläggande injektions-kunskap och komplikationshantering. När tentamen är godkänd får utövaren även godkänna och skriva under ett etiskt kontrakt som yrkesutövaren är ålagd att följa inklusive att fortlöpande delta i utbildningar inom området. 

Icke-komersiell
Estetiska injektionsrådet är en ideell nonprofit-organisation där styrelsemedlemmarna arbetar pro bono utöver sina ordinarie arbeten. 

läs mer om hur certifieringen påverkar dig

VARFÖR ÄR EN CERTIFIERING VIKTIG?

Patienten har ett ansvar kring att själv skaffa sig information och vara kritisk i val av injektionsbehandlare. Det kan vara svårt att veta vilken behandlare som är seriös och vem som inte är det. Med en oberoende och etablerad certifiering i Sverige skapar vi en tryggare branch inom estetisk medicin - injektionsbehandlingar - bland annat genom att säkerställa att yrkesutövaren har är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska och kan hantera eventuella komplikationer.