Certifieringen

Certifieringen skall vara förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (dvs enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor). Du som konsument kan därmed känna dig trygg med att den certifierade besitter en viss medicinsk grundkompetens.

För att bli certifierad krävs att utövaren avlägger ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom ansiktets fysiologi, basal injektions-kunskap och komplikationshantering. Certifieringen skall vara personlig och tidsbestämd och med rekommendation att fortlöpande delta i utbildningar inom området.

Estetiska injektionsrådet är en ideell nonprofit-organisation.

läs mer om hur certifieringen påverkar dig

VARFÖR ÄR EN CERTIFIERING VIKTIG?

Vem som helst kan injicera i Sverige och konsumenter löper därmed en risk. Konsumenten måste själv skaffa sig information och vara kritisk och det kan vara svårt att veta vilken behandlare som är seriös och vilken som inte är det. Med en oberoende och etablerad certifiering i Sverige skapar vi en tryggare skönhetsbransch genom att bl.a. säkerställa att behandlare har medicinsk legitimation och kan hantera eventuella komplikationer.